2018 RESULTS:

-Marnie M. Abbott
800 Troy Schenectady Road
Latham, NY 12110